W jaki sposób RPA może przynieść korzyści Twojej organizacji? Jakie są obszary, w których musimy z niego skorzystać? W jaki sposób RPA przyniesie korzyści działom finansowym, księgowym, kadrowym czy operacyjnym firmy? Te przypadki użycia RPA rzucą światło na korzyści płynące z RPA.

Zastosowanie automatyzacji procesów zrobotyzowanych jest coraz powszechniejsze. Jest ono ogólnie akceptowane przez większość firm, ale mają one problem z określeniem właściwego scenariusza użycia. Automatyzacja procesów biznesowych w całej firmie jest często uważana za kosztowne przedsięwzięcie, ale firmy, które wcześnie zaadaptują automatyzację procesów robotycznych, osiągają wyższy zwrot z inwestycji i niższe koszty operacyjne niż te, które tego nie robią. Przypadki użycia RPA pokazują prawdziwy potencjał automatyzacji procesów i to, jak może ona skutecznie zautomatyzować wszystkie procesy biznesowe.

Automatyzacja procesów w wielu systemach jest możliwa dzięki automatyzacji procesów za pomocą robotów. RPA może zautomatyzować wszystkie branżowe procesy robocze, infrastrukturę i procesy wewnętrzne, które w dużej mierze są ręczne i czasochłonne. Każda branża może zautomatyzować swoje zadania i wyeliminować błędy ludzkie poprzez wykorzystanie automatyzacji procesów.

RPA powinno być wykorzystywane do automatyzacji procesów, które są ręczne, powtarzalne i o dużej objętości.

Procesy, które wymagają wprowadzania danych, zbierania danych z wielu źródeł lub przeglądania informacji na wielu wewnętrznych lub zewnętrznych stronach internetowych, należą do kategorii manualnych. Rozwój biznesu może być naprawdę przyspieszony przez te procesy, ponieważ inne kluczowe procesy zależą od ich wykonania. Proces powtarzalny to proces, w którym to samo zadanie jest powtarzane. Pracownicy stają się zmęczeni tymi rutynowymi zadaniami, które często są uważane za nudne. Automatyzacja dowolnego procesu o dużej objętości, wymagającego wielu transakcji i nadmiernych kosztów biznesowych, również może być doskonałym wyborem dla RPA.

Jakie jest 6 najważniejszych przypadków użycia RPA?

Przyjrzyj się niektórym kluczowym zastosowaniom RPA w różnych branżach, korzystając z poniższych przykładów przypadków użycia RPA.

  1. Zamówienia klientów – W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym zapewnienie spójności danych jest uciążliwym procesem. Ważne jest, aby przedstawiciele handlowi dokładnie wprowadzali dane do systemów CRM i ERP. Analitycy finansowi muszą powielać te dane i wprowadzać je do innych systemów i modułów. Zawsze, gdy takie procesy są powtarzane, będzie to skutkować błędami i spadkiem wydajności. Takie zadania mogą być zautomatyzowane poprzez RPA. Aplikacje te mogą również wykonywać procesy sprzedaży end-to-end, w tym zadania związane z rozliczaniem i wprowadzaniem danych. Ponadto, RPA może również utrzymywać bazę danych poprzez usuwanie zduplikowanych rekordów.
  2. Generowanie leadów – W nowoczesnym procesie marketingowym, generowanie leadów odgrywa krytyczną rolę. System CRM jest wykorzystywany przez zespół marketingowy do zbierania nowych leadów z zewnętrznych źródeł. Platformy CRM często posiadają własne, wbudowane narzędzia do ładowania danych. Informacje o każdym nowym kliencie muszą być wprowadzane ręcznie. Oprócz zmniejszenia produktywności, zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Dzięki RPA użytkownicy mogą zautomatyzować proces importu danych z arkuszy kalkulacyjnych w sposób, który jest szybszy i dokładniejszy niż robienie tego ręcznie. Podobnie, pracownicy mogą poświęcić czas na interakcję z klientami, zamiast wprowadzać dane.
  3. Sektor publiczny – RPA napędza transformację cyfrową w sektorze publicznym: Szereg procesów na dużą skalę ma kluczowe znaczenie dla usług obywatelskich. Automatyzacja może być stosowana w procesach, które opierają się na ręcznej obsłudze.Wprowadzanie danych i przetwarzanie informacji, takie jak przetwarzanie formularzy zmiany adresów lub nazwisk. W celu optymalizacji obsługi klienta, roboty mogą zostać przeszkolone do odczytywania informacji z otrzymanych plików, zmiany informacji w wewnętrznej bazie danych, a tym samym skrócenia czasu potrzebnego na udzielenie odpowiedzi na zapytania.
  4. Przetwarzanie faktur – Niektóre z bardziej udanych przypadków zastosowania RPA zostały wdrożone w finansach, np. przy przetwarzaniu faktur. Można wykorzystać optyczne rozpoznawanie znaków i RPA do zautomatyzowania całościowego przetwarzania faktur. Można je również wykorzystać do zarządzania wyjątkami. Ręczne zadania powodują opóźnienia i niedokładne płatności. RPA umożliwia terminowe płatności, dzięki czemu dostawcy mogą szybciej dostarczać wysokiej jakości towary i usługi poprzez automatyzację przetwarzania faktur od ich otrzymania do zapłaty.
  5. Lista płac – Działy kadr każdego miesiąca wykonują powtarzalną i wyczerpującą pracę w celu przygotowania listy płac. Duża ilość informacji musi być wprowadzona do księgowości płacowej. Często skutkuje to niedokładnymi danymi, co może opóźniać płatności i powodować frustrację pracowników. RPA zapewnia spójność danych między wieloma systemami, wypłaca pensje i zarządza podatkami.
  6. Wsparcie e-mailowe – konieczność tworzenia i odpowiadania na tysiące e-maili w skrzynce odbiorczej to absolutny koszmar dla zespołu wsparcia technicznego, ale RPA zajmie się tym za Ciebie. Możliwe jest wysyłanie grupowych wiadomości e-mail przy użyciu technologii RPA, odpowiadanie na nie oraz obsługa ważnych wiadomości e-mail niebędących częścią grupy. Korzystając z automatycznego przetwarzania zapytań e-mailowych, będziesz w stanie zwiększyć zwrot z inwestycji.

Podsumowanie

W tym artykule przeanalizowaliśmy przykłady automatyzacji robotycznej w świecie rzeczywistym poprzez najlepsze przypadki użycia RPA. Poprzez automatyzację powtarzalnych i opartych na regułach procesów biznesowych, robotyzacja procesów może zwiększyć efektywność biznesową. Aby z powodzeniem wdrożyć rozwiązania RPA w swojej organizacji, należy skorzystać z pomocy ekspertów w tej dziedzinie, którzy rozumieją przypadek biznesowy i mogą zaproponować odpowiednie rozwiązania.

SBL Corp jest wiodącym dostawcą rozwiązań IT z naciskiem na transformację cyfrową. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania do automatyzacji procesów robotycznych i pomógł wielu firmom w osiągnięciu znacznych oszczędności kosztów i wydajności procesów przy użyciu automatyzacji RPA.

Skontaktuj się z naszym działem oprogramowania SBL Corp, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach oprogramowania RPA.

Często zadawane pytania

W jaki sposób RPA wykrywa przypadki użycia?
Aby wybrać dobry przypadek użycia automatyzacji procesów robotycznych, należy wybrać taki, który jest oparty na regułach. Proces musi być dobrze zdefiniowany i wykorzystywać niestrukturalne dane.
Gdzie można zastosować RPA?
RPA jest stosowane w wielu różnych branżach, w tym w ubezpieczeniach, finansach, telekomunikacji i opiece zdrowotnej. Możemy znaleźć kilka przypadków użycia RPA w ubezpieczeniach, które przekształcają przepływy pracy za pomocą narzędzi do automatyzacji procesów. W branży finansowej, RPA jest wykorzystywane do uzgadniania kont i przetwarzania faktur. Przypadki użycia RPA w produkcji i opiece zdrowotnej również pokazują wysoki potencjał automatyzacji w celu poprawy efektywności operacyjnej przemysłu.
Czym są przypadki użycia w Uipath?
Studia przypadków RPA w ścieżce UI pokazują, że ludzie i roboty mogą współpracować w celu poprawy wydajności, dodania wartości, zwiększenia zaangażowania pracowników i lepszej obsługi klientów. Dzięki temu ludzie i roboty mogą przekazywać sobie procesy, pracować równolegle i dynamicznie wymieniać się zadaniami.
.
Jakie są trzy przykłady RPA?
Istnieje wiele przypadków zastosowania inteligentnej automatyzacji. Trzy główne przykłady zastosowań RPA to handel detaliczny, płace i zasoby ludzkie. Można również znaleźć dobre przypadki użycia RPA do przetwarzania faktur oraz przypadki użycia RPA w edukacji.
Jakie są wady RPA?
Wdrożenie RPA może być trudne. Poza tym wysokie wymagania konserwacyjne RPA utrudniają długoterminową stabilność.


Czytaj dalej: https://sblcorp.com/blog/rpa-use-cases/