Efektywność operacyjna jest ważną miarą w każdym otoczeniu biznesowym. Sukces firmy zależy od jej zdolności do osiągania wysokich wyników przy minimalizacji wymaganych nakładów – wszystko to przy zachowaniu jakości. Aby to osiągnąć, należy skupić się na efektywnym działaniu. Wydajność pomaga ograniczyć marnotrawstwo pieniędzy, czasu i zasobów.

Pomiar efektywności może nie wydawać się łatwym zadaniem, ale można go dokonać, porównując nakłady i wyniki w danej firmie. Przyjrzyjmy się, na czym polega efektywność operacyjna oraz jak można ją ocenić i poprawić w swojej firmie.

Co to jest efektywność operacyjna w biznesie?

Efektywność operacyjna to metryka, która koncentruje się na relacji pomiędzy wynikami a nakładami przedsiębiorstwa, mierząc efektywność zysków przedsiębiorstwa w funkcji poniesionych kosztów operacyjnych. Gdy wydajność operacyjna jest wysoka, firma generuje wyższe przychody przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Jaka jest różnica między efektywnością operacyjną a skutecznością?

Efektywność operacyjna odnosi się do zdolności przedsiębiorstwa do ograniczenia marnotrawstwa zasobów, takich jak czas i materiały, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktów i usług. Z drugiej strony, efektywność operacyjna wiąże się z podejmowaniem właściwych działań, które pomogą firmie zmaksymalizować wykorzystanie nakładów.

Oznacza to, że wydajność operacyjna pomaga w realizacji zadań w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów, natomiast efektywność operacyjna umożliwia firmie wytwarzanie produktów wysokiej jakości.

Czym jest dobry wskaźnik efektywności operacyjnej?

Wskaźnik efektywności operacyjnej pokazuje, jak efektywna jest Twoja firma w zakresie minimalizowania kosztów przy jednoczesnym generowaniu przychodów. Pokazuje on wpływ zarządzania poprzez porównanie całkowitych poniesionych kosztów ze sprzedażą netto lub przychodami. Jeśli wskaźnik efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa spada, oznacza to, że koszty operacyjne uległy znacznemu obniżeniu. Im mniejsze są koszty operacyjne, tym bardziej efektywne jest generowanie zysku przez firmę. Zazwyczaj wskaźnik efektywności operacyjnej na poziomie 50% lub niższym jest dobry.

Wskaźnik efektywności operacyjnej oblicza się według wzoru:

(Koszty operacyjne + Koszt sprzedanych towarów) ÷ Sprzedaż netto.

Koszty operacyjne różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Obejmują one zapłacone odsetki, podatki i inne wydatki, w tym

  • Podatki od nieruchomości
  • Materiały biurowe
  • Czynsze

Koszty sprzedanych towarów odnoszą się do kosztów ogólnych ponoszonych w trakcie produkcji. Mogą one obejmować:

  • Koszty pracy
  • Naprawy
  • Koszty konserwacji
  • Płace
  • Koszt materiałów

Przykład wskaźnika efektywności operacyjnej

Przyjrzyjmy się przykładowi firmy, której roczna sprzedaż netto wynosi 12 mln USD. Koszty operacyjne w ciągu roku wynoszą 1,5 mln USD, natomiast koszty sprzedanych towarów (COGS) – 6 mln USD. Korzystając z przedstawionego powyżej wzoru, wskaźnik efektywności operacyjnej dla tej organizacji przedstawia się następująco:

(1 500 000 + 6 000 000) ÷ 12 000 000 = .625 lub 62,5%.

Zasadniczo wynik ten oznacza, że koszty operacyjne pochłaniają 62,5% sprzedaży netto firmy, co znacznie przewyższa pożądany wskaźnik 50% lub niższy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie kroki powinna podjąć firma w takiej sytuacji, aby poprawić efektywność operacyjną.

Jak zwiększyć wydajnośćpoprawa wydajności operacyjnej

Przedsiębiorstwa powinny zawsze dążyć do zwiększenia i poprawy swojej efektywności operacyjnej. Jeśli współczynnik efektywności stale rośnie, oznacza to, że koszty działalności pochłaniają dużą część generowanych przychodów.

Aby temu zapobiec, konieczne jest przeanalizowanie i znalezienie sposobów kontroli kosztów. Pomoże to zoptymalizować wydajność operacyjną firmy i zwiększyć marżę zysku. Oto siedem sposobów na poprawę efektywności operacyjnej firmy:

1. Zrozumienie i przegląd operacji biznesowych

Należy przeprowadzać rutynowe oceny operacji, aby pomóc w identyfikacji nieefektywnych procesów. Usprawnienie strategii operacyjnej poprawi efektywność operacyjną firmy. Należy również przeprowadzać analizy metryczne i regularne audyty, aby skutecznie oceniać swoje działania.

2. Regularne szkolenia

Wydajność operacyjną można poprawić lub utrzymać tylko wtedy, gdy pracownicy będą przestrzegać zasad i najlepszych praktyk firmy. Regularne szkolenie pracowników w zakresie systemów i procesów jest korzystne dla działalności firmy. Można także stosować różne praktyki szkoleniowe, takie jak publikowanie arkuszy informacyjnych, wdrażanie programu coachingu lub mentoringu oraz dokumentowanie SPO i raportów metodologicznych.

3. Uprość komunikację i dostęp do informacji

Zadbaj o to, aby wszyscy pracownicy mieli stały dostęp do istotnych i dokładnych informacji. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie bezpiecznej i niezawodnej sieci w firmie oraz zapewnienie pracownikom dostępu do systemów, aplikacji i zasobów, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Nieodpowiedni dostęp do zasobów prowadzi do zamieszania i straty czasu, co ma poważny wpływ na wydajność.

4. Skup się na realizacji zamówień

Wraz z rozwojem firmy i wzrostem liczby zamówień należy zapewnić sobie odpowiednie narzędzia, aby sprostać wysokiemu popytowi. Zautomatyzuj wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego, i stwórz środowisko, w którym odpowiedni pracownicy otrzymują wsparcie, aby mogli wykonywać swoje zadania jak najlepiej.

5. Ustal priorytety dla pracowników

Nadaj priorytet swoim pracownikom poprzez programy motywacyjne i programy dobrego samopoczucia oraz opracuj wskaźniki KPI, które nagradzają najlepszych pracowników. Dzięki temu zwiększy się retencja i zadowolenie pracowników, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na wydajność. Pracownicy są siłą napędową wydajności operacyjnej firmy i powinni być odpowiednio traktowani.

6. Wyznaczaj wyższe standardy i cele

Postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy organizacja regularnie ocenia obecne standardy i wyznacza sobie nowe cele, aby wprowadzać ulepszenia. Należy również regularnie oceniać przydatność swoich systemów, aby mieć pewność, że zachowuje się tylko te funkcje i usługi, które pomagają w osiąganiu celów.

7. Przegląd i udoskonalanie procesów

Dopracowanie procesów związanych z codzienną działalnością firmy może znacznie poprawić wydajność, zwłaszcza jeśli uda się zautomatyzować powtarzające się czynności, które pochłaniają czas pracowników. Automatyzacja, regularne przeglądy i aktualizacja procesów mają zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności operacyjnej.

Rola IT w zwiększaniu efektywności operacyjnej

Wykorzystanie technologii w firmie jest kluczem do osiągnięcia efektywności operacyjnej. Dzięki technologii można bez wysiłku zautomatyzować różne aspekty działalności, w tym przyjmowanie i zwalnianie pracowników, dostarczanie urządzeń, aktualizacje zabezpieczeń i wiele innych.

IT pomaga również w zapewnieniu skutecznej komunikacji

i wymiany informacji, co zwiększa współpracę między działami i wydajność pracy. Aby jednak dział IT mógł skutecznie przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej firmy, należy ograniczyć do minimum związane z tym koszty. Zbudowanie własnego zespołu IT może być zaskakująco drogie, jeśli weźmie się pod uwagę koszty oprogramowania, sprzętu, narzędzi informatycznych i personelu.

Outsourcing wsparcia

IT

Wysokie koszty zarządzania wewnętrznym zespołem IT można zniwelować, zlecając to zadanie firmie zewnętrznej, takiej jak Electric. Outsourcing potrzeb IT oznacza korzystanie z zalet technologii w firmie bez konieczności inwestowania w wewnętrzny zespół IT. Nie tylko zmniejszysz wydatki na infrastrukturę, ale także uzyskasz dostęp do profesjonalnego i spójnego wsparcia IT. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak nasz zespół ekspertów może pomóc Twojej firmie w rozwoju i maksymalizacji zysków poprzez redukcję kosztów IT.


Czytaj dalej: https://www.electric.ai/blog/what-is-operational-efficiency